Një leksion nga Tbilisi; por edhe nga Brukseli

Hënë, 13 Mars 2023 10:47

 

1-Ngjarja domethënëserrëzëKaukazit

Javën e shkuarlajmkryesormediateuropiane e botëroreishinprotestatpopullorepërrethparlamentit Tbilisi, Gjeorgji.Mijëraqytetarëprotestuanmbi 48 orë pa ndërprerjeduke duruargazinlotsjellës e hidrantët e policisëDerisajaarritënqëllimitprojekt/ligjicensuruesdheantidemokratikimbështeturngaqeveria e mazhoranca u tërhoqNjë video ikonikengaprotesta u virale internet: atynjëstudenteme flamurineuropiandorëgoditejngashkulma e ujitrrëzohej e përsëringrihejdheiafrohej  skuadronevepolicisë anti-trazirë e ndaninngagodina e parlamentit

Tërheqja e ligjitproblematik u përshëdetgjithakryeqytetetperëndimore.JosepBorrell,  PërfaqësuesiLartëpërPolitikën e Jashtmei BE, deklaroi se "Gjeorgjianëtdolënrrugëpërshprehuraspiratën e tyrepërdemokracidhevleraeuropianeKëtoprotestapaqësoreishinfortadheprekëse.Njoftimipërtërheqjen e projektligjitështënjëshenjëmirëtaniduhetndiqenhapakonkretëligjorë". 

Drejtuesit e protestësnjoftuan se tubimet do vazhdoninderisaliroheshinarrestuaritdhederisaqeveriajeptegaranci me shkrim se p/ligjinuk do shfaqejardhmen

2-Pak kontekstpërgjeorgjianëteuropianëtamerikanët

Gjeorgjianënsundimin 11 vjeçarpartisëmajtë "Ëndrragjeorgjianeështëfaktnënsundimin e superoligarkutBidzinaIvanishvili. Ai, mbasibëriparáRusithemeloikëtëpartidhefaktikisht e kontrollonende atë. Shteti e drejtësiajanëkapuradheopozitapolitike e persekutuar me gjyqefarsë.ngafillimiiluftësUkrainëqeveriagjeorgjianemorinjëkurshapur pro Moskësmegjithësepërfasadëvazhdonteretorikën pro BE. Projekt/ligjifjalësynontembylltehapësirën e lirëendembeturpërshoqërinëcivilemediatdheopozitën duke ndërprerësponsorizimetperëndimore.Kyprojekti/ligjishteedhepika e ujitpëmbysikupënelektrizoishoqërinëmobilizoiaktorëtpublikëdheprodhoiprotestapaepuraNjëmotivikundërshtimitishte se p/ligji do pengonteudhëneuropianeGjeorgjisëPormotivithelbësorishte se qeveriapokalonteçdocakdheshoqëriapohumbisteçdoliri e drejtë.

Euro-amerikanëtkanëqenësuperkujdeshëmkritikënpërçmontimin e demokracisëdheorientimindrejtRusisët'ambajnënjë minimum pranueshëmpërpartinëpushtet.Ata druajnë se podalinhapur e fort ipresinurat me pushtetindhe e shtyjnëedheshumëdrejtautoritarizmit e PutinitKështupraktikishtatainjoruanvullnetin e njerëzvepërliridheshpeshevituanaktorëtopozitarëdhejo-qeveritarë.Pra duke bërënjëjtingabimsiSerbidheShqipëri.

Kurqeveria Tbilisi publikoi p/ligjinproblematikreagimiiBE ishteitipit "ngreshqetësimeapo "nukpërputhet me vlerat e BE" dhekaqFormulime  publikutvendasnukiflasinqartë e përkeqrelativizohen e shtrembërohenngamediatdominantepushtetitPorprotesta e fuqishme e gjeorgjianëvejovetemzmbrapsipushtetinabuzivpor u hoqiinercinë e përgjumjenedhekancelariveeuropiane. Po mosshihninmijëravetëpatremburngapoliciagazi e ujizor se dikush  PerëndimpërfshirëedheBorrellin, do shfaqejpublik me njëdeklaratëqartësiajolart

3-Projeksioni itrekëndëshitBorrell-Rama-AlAbaarsheshetTiranës

Sipasmediave 1 mars 2021 gjatëmbledhjesradhësKëshillitShqipëri-BE BrukselzzJosepBorreldhe Oliver Varhelyi (KomisioneriiZgjerimitithanë me ngulm KM Edi Rama se traktati me Emiratetdhekontrata me AlAbaarinpërportin e DurrësitshkelninMarrëveshjen e Stabilizim-Asociimitmbetetbaza e marrëdhenivedypalëshe.Edhenjoftimipërshtypityrembasmbledhjesaludontedukshëmpërkëtë problem.Shqetësimipërkontratën e PortitDurrës u shprehperiodikishtedhengaDelegacioni i BE TiranëderivonëParlamentiEuropianishteedheeksplicit 19 maj2022 rezolutapërShqipërinëshënonte se "projektet e infrastrukturëspërfshirëportin e Durrësitduhetjenëpërputhje me standardet e BE-përprokuriminpublikpërfshiraMarrëveshjen e Stabilizim-Asociimit". 

Megjithatëqeveria Rama vurikandar "përfitimetngakontrataAlAbaardheato Shqipërisë nga BE e pastajvendosipërparënMbasethjeshtnuk u lodh fare me kandarin se e kishtendarëmendjenfillimpër"përfitimet".  fund nëntoritshkuarmazhorancaparlamentare soc-rilindiste e miratoikontratënmbasi Rama mbajtinjëfjalimgjatë plot me ofendimepëropozitënKjo e funditkundërshtoisa mundi sallënplenarembasdyvjetëshdenoncimiparreshturPorjashtësallësrrugëmungoninmijëraprotestuessidhestudentja me flamureuropiandorëpërballeshin me policinë.jemidrejtëkontrata e portitDurrësitpër ne ështëifunditngashumërastegrabitjespasurisëpublikekursepër BE ështënjëmohimimundësisëpërbiznesikompaniveeuropianePraështë e dëmshmeporjoaq fatale saligjigjeorgjianNjëligjingjashëm me gjeorgjianin do kishteqenëligjiantifjalëpërmedian online. Porkëtërast Rama u zbythngapresioniiBrukselit e iStrasburgut.P/ligjiantifjalënukarritiplenaredheqytetarëtshqiptarënukpatënmundësiprovohen me "testin Tbilisi".Portillë test mundt'akenëardhmenp.sh. meamnisitinëfiskalo-kriminale e me pasaportat e arta

Sepse Tbilisi na e kujtoi se vetëmizoti e nxjerrgomarinngabaltandërsaBorrellëtmiqësoreedhemundndihmojnëdisiDhesiçnamësonShkrimiiShenjtëshpëtimivjenngasakrifica.

Genc Pollo

Ish minister e deputet

13 mars 2023

Login to post comments

Lajmet e fundit

Tërhiqet kandidati i grupimit ‘Basha-Alibeaj’ për Bashkinë e Lezhës

Politikë

Tërhiqet kandidati i grupimit ‘Basha-Alibeaj’ për Bashkinë e Lezhës

Kandidati i grupimit ‘Basha-Alibeaj’ për Bashkinë e Lëzhës, Sandër Marku është tërhequr nga gara për zgjedhjet lokale të 14 majit. Lajmin është konfirmuar për mediat, ndërkohë dhe Alibeaj, në konferencën për...

Alibeajt i ikën edhe kandidati i Librazhdit, Bujar Vreto: Nuk hyj në garë!

Politikë

Alibeajt i ikën edhe kandidati i Librazhdit, Bujar Vreto: Nuk hyj në garë!

Vetëm ditën e sotme kanë lënë garën e zgjedhjeve të 14 majit katër kandidatë të grupit të Enkelejd Alibeajt.  Pas Sandër Markut në Lezhë, Genç Doçit në Kurbin dhe Gjergji Gjatës...

14 maji/ Tërhiqet nga gara edhe kandidati i Alibeajt në Kurbin

Politikë

14 maji/ Tërhiqet nga gara edhe kandidati i Alibeajt në Kurbin

Pas lajmërimit të Gjergji Gjatës për dorëheqjen e tij si kandidat i PD për kryetar bashkie në Korçë dhe Bujar Vretos, kandidati i PD për kryetar bashkie në Librazhd, listës...